En Annen Typeselskap

ASEA er et selskap du kan føle deg trygg på å inngå partnerskap med. Grunnleggerne etablerte ASEA på grunnlag av flere tiårs erfaring i store, anerkjente selskaper.

En Annen Typeselskap

Verdis Norton

Verdis Norton

Tyler Norton

Tyler Norton


Charles F. Funke

Charles F. Funke

Tyler Norton

Jarom Webb

Helt fra begynnelsen har ASEA opparbeidet en kultur av etikk og integritet. Det er et globalt selskap som bygger på grunntanken om etikk foran lønnsomhet og investering i mennesker – en kvalitet som tiltrekker seg kompetente og dyktige konsulenter.

I dag ledes ASEA av et lederteam med omfattende erfaring både innenfor og utenfor Network Marketing-bransjen. ASEAs ledere er engasjert i selskapets langsiktige, bærekraftige vekst, samtidig som de opprettholder prinsippene og verdiene som selskapet ble grunnlagt på.

ASEA var lønnsomt fra første driftsår, har ingen gjeld og eier og driver sitt eget, teknisk svært avanserte produksjonsanlegg i USA.

Produksjonsprosessene eies og drives 100 % av ASEA, noe som garanterer produktenes kvalitet, om og om igjen.